Tarief en vergoeding

Jeugd

Psychologenpraktijk Kwadrant biedt verzekerde zorg voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar) uit de gemeente Zaanstreek Waterland en Amsterdam. Er is een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist of van het lokale jeugdteam van de gemeente.

Volwassenen

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd.

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Met ingang van 2022 worden de sessies maandelijks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht

Zie voor uitgebreide informatie over het zorgprestatiemodel de folder en informatie op de website van onze beroepsvereniging LVVP:

Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake moet zijn van een DSM-V stoornis. Ook is een verwijzing van uw huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.  Er geldt geen eigen bijdrage, wel geldt het wettelijk eigen risico (385 euro). 

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2022 en 2023:

Psychologenpraktijk Kwadrant heeft in 2022 en 2023 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg, dit zijn klachten die niet voldoen aan een DSM-V stoornis, zoals aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek krijgt u niet vergoed en dient u zelf te betalen. De prijs van een individueel consult (45 minuten) bedraagt 100 euro (zie verder tarieven onverzekerde zorg). In de eerste 2 gesprekken wordt besproken of er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg.

Tarief no-show

Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van 50 euro per consult van 45 minuten. U ontvangt een rekening via infomedics (voorheen Famed)