Tarief en vergoeding

Jeugd

Psychologenpraktijk Kwadrant kan in 2022 geen verzekerde zorg bieden voor kinderen en jeugdigen (tot 18 jaar). Behandeling die zijn gestart voor 31-12-2021 komen wel in aanmerking voor vergoeding. Psychologische hulp aan kinderen en jeugdigen uit postcodegebied 1000-1115 en 1381-1384 wordt wel vergoed door de gemeente Amsterdam. Wij verwachten in 2023 weer gecontracteerde zorg te kunnen bieden aan kinderen en jeugdigen uit de gemeente Zaanstreek-Waterland.

Volwassenen

Per 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd.

Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg. Het is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Met ingang van 2022 worden de sessies maandelijks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht

Zie voor uitgebreide informatie over het zorgprestatiemodel de folder en informatie op de website van onze beroepsvereniging LVVP:

Voorwaarde voor vergoeding is dat er sprake moet zijn van een DSM-V stoornis. Ook is een verwijzing van uw huisarts nodig om in aanmerking te komen voor vergoeding.  Er geldt geen eigen bijdrage, wel geldt het wettelijk eigen risico (385 euro). 

Gecontracteerde zorgverzekeraars 2022:

Psychologenpraktijk Kwadrant heeft in 2022 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Onverzekerde zorg

Onverzekerde zorg, dit zijn klachten die niet voldoen aan een DSM-V stoornis, zoals aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en arbeidsgerelateerde problematiek krijgt u niet vergoed en dient u zelf te betalen. De prijs van een individueel consult (45 minuten) bedraagt 100 euro (zie verder tarieven onverzekerde zorg). In de eerste 2 gesprekken wordt besproken of er sprake is van verzekerde of onverzekerde zorg.

Tarief no-show

Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Hiervoor wordt een tarief gehanteerd van 50 euro per consult van 45 minuten. U ontvangt een rekening via infomedics (voorheen Famed)