Verwijzers

Bij Psychologenpraktijk Kwadrant bieden we behandeling aan volwassenen binnen de Generalistische Basis GGZ en aan jeugdigen binnen de Specialistische Jeugdhulp. In 2023 hebben we contracten met alle zorgverzekeraars en met de gemeente Zaanstreek Waterland en Amsterdam.

Naast verzekerde zorg bieden we particuliere behandeling bij klachten die niet in aanmerking komen voor vergoeding vanuit de Generalistische Basis GGZ of gemeente.

U kunt een vooraanmelding doen via Zorgmail. U kunt uw patiënt(e) ook adviseren zelf contact met ons op te nemen. De verwijsbrief kunt u aan uw patiënt mee geven, maar u mag deze ook via Zorgmail aan ons opsturen. Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling alleen als de verwijsbrief voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld, zoals hieronder uiteengezet. Wij zijn niet aangesloten bij Zorgdomein.

Voor vragen over een mogelijke verwijzing of andere zaken kunt u altijd contact met ons opnemen.

Indicatie GB GGZ

Wanneer is Generalistische Basis GGZ geïndiceerd?

•    Begeleiding door de POH-GGZ levert onvoldoende resultaat op of lijkt op voorhand een onderaanbod.
•    Een (vermoeden van) een stoornis conform DSM-5.
•    Geen sprake van psychose of ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
•    Geen duidelijke crisisgevoeligheid of suïcidaliteit.

Zorgprestatiemodel sinds 2022

Met ingang van 2022 zal er in de GGZ gewerkt worden in het Zorgprestatiemodel. Onze doelgroep blijft gelijk en voor u als verwijzer verandert er eigenlijk niets. Behandelingen worden binnen het Zorgprestatiemodel niet meer in zorgproducten of DBC’s gedeclareerd, maar per consult. Zorgaanbod wordt niet meer alleen aan DSM-5 classificatie gekoppeld, maar gebaseerd op een zorgvraagtype, dat voortkomt uit het invullen van een zorgvraagtyperingstool, de HoNOS+. Deze wordt bij de intake samen met de cliënt ingevuld. Bij Psychologenpraktijk Kwadrant behandelen we zorgvraagtype 1 t/m 4, overeenkomend met het indicatiegebied dat ook paste bij de GB GGZ.

Verwijsbrief

De verwijsbrief voor de Generalistische Basis GGZ moet de volgende informatie bevatten:

•    Naam, praktijkadres, AGB-code en handtekening van de verwijzend arts.
•    Naam, adres en polisnummer van uw patiënt.
•    Datum van de verwijzing, voorafgaand aan de intake.
•    Een expliciete keuze voor behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ.
•    (Het vermoeden van) een expliciet benoemde DSM-5 stoornis.

Consultatie

Wanneer u vragen heeft over een mogelijke verwijzing, lopende behandeling of andere zaken kunt u of uw POH-GGZ contact met ons opnemen.