Groepen

Bij Psychologenpraktijk Kwadrant geven we ook groepsbehandelingen.

Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar hebben we het SKILLZ programma ontwikkeld. Dit is een Cognitief Gedragstherapeutisch programma gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en aanleren van sociale vaardigheden.

Voor jongeren is er de Psychotherapiegroep voor adolescenten. Dit is een intensieve psychodynamische behandelgroep voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar. De groep wordt in samenwerking met Psygro gegeven. De jongeren komen wekelijks samen op de dinsdag van 16.00u tot 17.30u. Een maal in de 6 weken komen alle jongeren samen met hun ouders voor een ouderavond. De groep wordt gegeven door een GZ-psycholoog en een Jeugdpsychiater. Jongeren kunnen alleen deelnemen met een specifieke indicatie voor deze groep.