SKILLZ

Groepsbehandeling voor kinderen en jongeren gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en aanleren van sociale vaardigheden.

S ociale vaardigheden

K inderen en jongeren

I k en de ander

L euk

L eerzaam

Z elfvertrouwen

Doelgroep

Groepsbehandeling gericht op het vergroten van zelfvertrouwen en omgaan met gevoelens van onzekerheid, waaronder faalangst. De groep wordt gegeven voor kinderen van 6 t/m 8 jaar, kinderen van 8 t/m 12 jaar en jongeren van 12 t/m 15 jaar.

Doel van de groep

Onzekerheid  is een normaal menselijk gevoel. Je kan over verschillende gebieden onzeker zijn, bijvoorbeeld over je prestaties, over je uiterlijk of over sociale contacten. Ook kun je over het algemeen weinig vertrouwen hebben in jezelf als persoon.

Op zich is het ervaren van dit gevoel geen probleem. Je kunt hier echter zoveel last van hebben dat het je belemmert in je dagelijkse leven.

Kinderen en jongeren met faalangst twijfelen over hun eigen capaciteiten. Andere kinderen en jongeren zijn bang voor negatieve beoordelingen en de gevolgen hiervan. Ook zijn er kinderen en jongeren die problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten.

In de groep leren kinderen en jongeren hoe ze om kunnen gaan met deze gevoelens van onzekerheid op een manier die past bij hen als individu. Een belangrijke leidraad tijdens de bijeenkomsten is:

Anders denken

Anders voelen

Anders doen

De groep bestaat uit 8 bijeenkomsten van anderhalf uur waarbij gewerkt wordt met een groep van 6 t/m 8 kinderen of jongeren.

De groep is geschikt voor een kind dat een of meer van de volgende klachten heeft:

 • Bang zijn om fouten te maken
 • Gepest worden
 • Moeite hebben zich te handhaven onder leeftijdsgenoten
 • Niet met spanning om kunnen gaan
 • Heel verlegen zijn
 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Snel denken dat iets toch niet zal lukken
 • Gauw ontmoedigd zijn
 • Zichzelf stom vinden
 • Moeilijk hun emoties kunnen uiten
 • Moeite hebben met nee zeggen
 • Kritiek geven en/of ontvangen moeilijk vinden

Voor inlichtingen of voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u uw kind of jongere aanmelden en bekijken wij met u samen of het SKILLZ programma een goede indicatie is voor hem of haar.