Kind en jeugd – Probleemgebieden

Met welke problemen kunt u bij ons terecht?

Angststoornissen

Angst is een normale emotie die iedereen wel eens ervaart. Het wordt pas problematisch als kinderen of volwassenen constant angst gevoelens ervaren of wanneer de angst niet meer in verhouding is tot de realiteit.

Als u of uw kind daardoor worden belemmerd in hun dagelijkse functioneren, dan kan er sprake zijn van een angststoornis. Er zijn verschillende soorten angsten, bijvoorbeeld angst voor alleen zijn, faalangst, sociale angst, fobieën of dwang. Maar er kunnen ook gevoelens van paniek, vermoeidheid, of problemen bij de concentratie optreden. Er zijn verschillende manieren om de angstgevoelens te reguleren en verminderen, samen kunnen we op zoek gaan naar de beste manier voor u of uw kind.

Depressie

Iedereen is wel eens somber of verdrietig, als dit heel vaak optreedt kunnen er depressieve klachten zijn. Dit kan zich bij kinderen en jongeren op verschillende manieren uiten; lusteloosheid, vermoeidheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid, gevoelens van waardeloosheid, concentratieproblemen en geen plezier beleven aan leuke dingen. Ook kan bedplassen voorkomen of gedragsproblemen. Depressieve klachten kunnen onder meer door cognitieve gedragstherapie of groepsbehandelingen voor kinderen aangepakt worden.

Gedragsproblemen

Een kind wat zich dwars gedraagt of een keer niet luistert heeft niet direct gedragsproblemen. Maar wanneer het voortdurend ruzie heeft, vaak volwassenen tegenspreekt, regelmatig kwaad is, driftbuien heeft en slecht met regels kan omgaan kan het zijn dat hij of zij gedragsproblemen heeft.  Het gedrag kan de sfeer binnen het gezin beïnvloeden maar ook zorgen voor schoolproblemen , overmatig veel conflicten of zelfs in aanraking komen met justitie. Om dit te voorkomen of te verhelpen kan systeemtherapie of cognitieve gedragstherapie een uitkomst zijn.

Echtscheidingsproblemen

Als ouders uit elkaar gaan begint er een moeilijke periode voor kinderen, het kan verwarrend en pijnlijk zijn. Vertrouwde dingen zijn opeens niet meer vanzelfsprekend. Het kind weet daardoor niet wat hij/zij kan verwachten, kinderen kunnen piekeren over bij wie ze gaan wonen of hoe vaak ze de andere ouder zullen zien. Naast spanning en onzekerheid kan er ook sprake zijn van opluchting, dit kan voor kinderen verwarrend zijn. Vaak worstelt een kind met schuldgevoelens ondanks dat je als ouder aangeeft dat het kind geen schuld heeft aan de scheiding. Omdat het een heftige periode is, kan het kind reageren met probleemgedrag. Ook komt het voor dat  kinderen helemaal geen emoties laten zien rond de scheiding, dit hoeft niet te betekenen dat ze geen last hebben van de scheiding. Wellicht vinden ze het moeilijk om emoties te uiten, of willen ze hun ouders geen verdriet doen. Kinderen schamen zich vaak tegenover leeftijdsgenootjes. Wanneer een kind psychische klachten ontwikkelt ten gevolge van echtscheiding kan hulp geboden worden. Naast hulp voor het kind, worden ook de ouders behandeld. Niet alleen voor het kind maar ook voor de ouders is een scheiding ingrijpend, ook zij kunnen daar problemen van ondervinden. Soms is een echtscheiding in die mate ontwrichtend dat EMDR een uitkomst kan zijn, en in andere gevallen kan door middel van systeemtherapie of cognitieve gedragstherapie hulp geboden worden.

Ten slotte kunt u bij ons terecht met zorgen over de sociale vaardigheden van uw kind, wanneer het erg onzeker is, moeite heeft om contacten te leggen of te onderhouden, slaapproblemen, eetproblemen, zindelijkheidsproblemen, lichamelijke problemen zoals hoofdpijn of buikpijn waar geen duidelijke medische oorzaak voor gevonden is, rouwverwerking of vragen over de opvoeding bijvoorbeeld als u het moeilijk vindt om consequent en geduldig te blijven en met uw kind op een positieve manier in gesprek te komen.

Voor de volgende problemen hebben wij niet de juiste expertise in huis en verzoeken wij u ergens anders contact op te nemen: uitsluitend leerproblemen, een acute crisissituatie, als een van de ouders of een jongere niet aan de aanmelding mee wil werken, bij ernstige verslavingsproblematiek of ernstig anti-sociaalgedrag.

Problematiek:

 • Stemmingsproblemen
 • Angstproblemen
 • Sociale problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Identiteitsproblematiek
 • Slaapproblemen
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Lichamelijke problemen zoals hoofdpijn of buikpijn waar geen duidelijke medische oorzaak voor gevonden is
 • Opvoedingsvragen of problemen
 • Traumatische ervaringen (PTSS)
 • Eetproblemen
 • Rouwverwerking