Kind en jeugd

Psychologenpraktijk Kwadrant is gespecialiseerd in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Wij bieden behandeling en trainingen, indien nodig gecombineerd met psycho-diagnostisch onderzoek bij verschillende vragen en problemen. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling van kinderen en jongeren.

Vanaf 1 januari 2015 bieden wij specialistische jeugd GGZ voor kinderen tot 18 jaar. Voorwaarde voor vergoeding is dat er een verwijzing is van een Jeugdteam, de huisarts, een jeugdarts of medisch specialist waarin de vermoedelijke psychische problematiek omschreven staat waarvoor verwezen wordt. Wanneer er geen sprake is van een diagnose of een vermoeden hiervan, kunt u ook terecht bij ons voor hulp. Kijkt u in de tarieflijst om te zien wat de kosten zijn van behandeling.