Volwassenen – Probleemgebieden

Met welke problemen kunt u bij ons terecht?

Angststoornissen

Angst is een normale emotie die iedereen wel eens ervaart. Het wordt pas problematisch als iemand constant angst gevoelens ervaart of wanneer de angst niet meer in verhouding is tot de realiteit. Als u daardoor wordt belemmerd in uw dagelijkse functioneren, dan kan er sprake zijn van een angststoornis. Er zijn verschillende soorten angsten, bijvoorbeeld angst voor alleen zijn, faalangst, sociale angst, fobieën of dwang. Maar er kunnen ook gevoelens van paniek, vermoeidheid, of problemen bij concentratie optreden. Er zijn verschillende manieren om de angstgevoelens te reguleren en verminderen, samen kunnen we op zoek gaan naar de beste manier voor u.

Depressie

Iedereen is wel eens somber of verdrietig, als dit heel vaak optreedt kan er sprake zijn van een depressie. Een depressie kan zich op verschillende manieren uiten; lusteloosheid, vermoeidheid, slaapproblemen, prikkelbaarheid, gevoelens van waardeloosheid, concentratieproblemen en geen plezier beleven aan leuke dingen.  Depressieve klachten kunnen onder meer worden behandeld door cognitieve gedragstherapie of groepsbehandelingen.

Sociale problemen

Problemen in de sociale omgang kunnen allerlei vormen hebben. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan eenzaamheid of moeite met sociale interacties door angst of onzekerheid maar ook wanneer je veel botsingen hebt met anderen.  Een behandeling kan  helpen om sociale interacties te versoepelen.

Gedragsproblemen

Niet alleen kinderen maar ook volwassenen kunnen gedragsproblemen hebben. Daarbij kan worden gedacht aan moeite met het omgaan met boosheid of frustraties, chronisch liegen, diefstal of vechten. Dit kan samengaan met (milde) verslavingsproblematiek (bijvoorbeeld roken).  Een behandeling kan worden ingezet om zelfcontrole te vergroten.

Gezinsproblemen/partner relatieproblemen

Wanneer er problemen zijn binnen het gezin of de partner-relatie kan dat voor psychische klachten zorgen. Problemen die kunnen spelen zijn o.a. ruzies tussen ouders en kinderen, of tussen partners, overspel of communicatieproblemen, maar ook als er besloten is tot echtscheiding of wanneer de echtscheiding voortdurend problemen oplevert. Binnen onze praktijk zijn we gespecialiseerd in behandeling van gezinsproblemen, relatieproblemen en echtscheidingsproblemen.

PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis)

Dit is een angststoornis die kan ontstaan na een traumatische gebeurtenis, dit kan een ongeluk, beroving, inbraak, aanranding, verkrachting zijn maar ook het zien van mensen die ernstig gewond of overleden zijn kan schokkend zijn. Dit soort heftige gebeurtenissen kunnen een ontwrichtend effect hebben op het dagelijks leven, dit leidt vaak tot klachten als, chronische stress, flashbacks,  lichamelijke klachten en extra waakzaamheid. PTSS wordt behandeld met behulp van Cognitieve Gedragstherapie of EMDR.

Eetproblemen

Eetproblemen zijn er in verschillende vormen, er kan sprake zijn van te veel eten of eetbuien maar ook juist te weinig of helemaal niet eten. Vaak gaan er emoties als angst, schaamte of schuld mee gepaard. Ook een verkeerd lichaamsbeeld kan zorgen voor de instandhouding van een verstoorde eetpatroon. De therapeut zoekt met u uit hoe uw eetpatroon in elkaar zit en welke factoren van invloed zijn. Samen kan dan een plan gemaakt worden om het patroon te gaan veranderen.

Levensfaseproblemen

Elke levensfase brengt nieuwe vragen met zich mee. Die kunnen algemeen zijn zoals: ‘wat wil ik met mijn leven’ maar ook specifieker.  Jongvolwassenen kunnen besluiteloos of angstig worden van de grote keuzes die ze moeten maken en op latere leeftijd wanneer kinderen het huis uit zijn kunnen vragen als ‘wat wil ik nog met mijn leven’ of ‘heb ik al mijn dromen waargemaakt’ opspelen.  Wanneer u er zelf niet uitkomt kan het helpen om hulp te zoeken.

Rouwverwerking

Bij rouwverwerking wordt vaak meteen gedacht aan het verlies van een dierbare. Maar ook andere dingen kunnen om een rouwproces vragen, bijvoorbeeld; het geen kinderen kunnen krijgen, een verhuizing of een relatie die is stukgelopen. Onverwerkte of gestagneerde rouw kan zorgen voor individuele lichamelijke en emotionele klachten maar kan ook problemen geven in gezinnen of relaties. Met hulp van Kwadrant kunt u het proces (weer) op gang brengen.

 

Problematiek:

 • Stemmingsproblemen
 • Angstproblemen
 • AD(H)D
 • Sociale problemen
 • Gedragsproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Levensfaseproblemen
 • Identiteitsproblematiek
 • Partnerrelatie problemen
 • Traumatische ervaringen (PTSS)
 • Problematische rouwverwerking