Welkom bij Psychologenpraktijk Kwadrant

Er is momenteel een AANMELDSTOP voor volwassenen. Wij kunnen helaas geen jeugdigen in behandeling nemen omdat wij in 2024 geen contract hebben met de gemeente Zaanstad.

Indien nodig kunnen volwassenen contact opnemen met hun zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Algemene informatie

Iedereen maakt periodes door in zijn leven die moeilijk verlopen. Volwassenen kunnen psychische klachten ontwikkelen zoals bijvoorbeeld angst of depressieve gevoelens. Kinderen kunnen heftige emoties ervaren en/of ingewikkeld gedrag vertonen. Dat hoort bij een normale ontwikkeling. Wanneer deze klachten of dit gedrag te lang duren, en u of anderen hier last van ondervinden, denk dan niet te lang “ik moet er alleen uitkomen”, of “het moet eerst erger worden”. Juist wanneer u er vroeg bij bent, kan een psycholoog goed helpen. Heeft u of uw kind klachten? Maakt u zich al geruime tijd zorgen of spelen er problemen binnen uw gezin? Heeft u opvoedingsvragen? Dan kan dit een reden voor u zijn om zich bij ons aan te melden.

Sinds de oprichting in 2008 biedt Psychologenpraktijk Kwadrant zorg op maat binnen een kleinschalige en flexibele organisatie. Wij bieden Specialistische Jeugdzorg en Basis GGZ voor volwassenen. Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van angst- en stemmingsklachten en trauma. Binnen onze praktijk hanteren wij een systeemtherapeutische visie waarbij veranderingen worden bewerkstelligd met aandacht voor relaties, gezin en omgeving (het systeem). Binnen een behandeling bij onze praktijk wordt individuele veerkracht aangesproken. Daarnaast wordt onderzocht hoe de omgeving een positieve invloed kan uitoefenen op het verminderen van (individuele) problemen.

Per 1-1-2017 is iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Bij contact vindt u de links naar de kwaliteitsstatuten van onze psychologen.

Met onze praktijkvoering voldoen wij aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet AVG. Het privacy statement Kwadrant  informeert u over de concrete maatregelen.
Contact met ons opnemen:

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.

Voor aanmeldingen, vragen of overleg met één van onze psychologen kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag tussen 11.30 uur en 12.30 uur.

In geval van crisis neemt u contact op met u huisarts of huisartsenpost (na 17.00 uur en in het weekend)

Telefoonnummer: 075 – 6177232
E-mail: info@kwadrant.nu