Welkom bij Psychologenpraktijk Kwadrant

Aanmeldingen zijn mogelijk via het telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 11.30 en 12.30 uur (behalve op woensdag) of via het Portaal op de website (knop inschrijven). Het is voor een aanmelding niet nodig om in te loggen. De geschatte wachttijd is 10-12 weken (01-09-2021)

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Beleid Corona

In aansluiting op de berichtgeving van het RIVM omtrent de verspreiding van het Corona-virus willen wij het besmettingsgevaar via onze praktijk tot een minimum beperken.

Dit betekent:

Dat wij in de praktijk geen handen schudden, geen drinken aanbieden, gepaste afstand houden en dat wij u vragen om thuis te blijven bij klachten van neusverhoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Wij zullen daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Algemene informatie

Iedereen maakt periodes door in zijn leven die moeilijk verlopen. Volwassenen kunnen psychische klachten ontwikkelen zoals bijvoorbeeld angst of depressieve gevoelens. Kinderen kunnen heftige emoties ervaren en/of ingewikkeld gedrag vertonen. Dat hoort bij een normale ontwikkeling. Wanneer deze klachten of dit gedrag te lang duren, en u of anderen hier last van ondervinden, denk dan niet te lang “ik moet er alleen uitkomen”, of “het moet eerst erger worden”. Juist wanneer u er vroeg bij bent, kan een psycholoog goed helpen. Heeft u of uw kind klachten? Maakt u zich al geruime tijd zorgen of spelen er problemen binnen uw gezin? Heeft u opvoedingsvragen? Dan kan dit een reden voor u zijn om zich bij ons aan te melden.

Sinds de oprichting in 2008 biedt Psychologenpraktijk Kwadrant zorg op maat binnen een kleinschalige en flexibele organisatie. Binnen onze praktijk hanteren wij een systeemtherapeutische visie. Het uitgangspunt van systeemtherapie is veranderingen bewerkstelligen met aandacht voor relaties, gezin of omgeving (het systeem). Het idee hierachter is dat een probleem nooit op zichzelf staat maar samenhangt met de interacties tussen alle betrokkenen binnen een systeem. Daarbij kan worden gedacht aan leden van het gezin maar ook aan andere belangrijke individuen in de omgeving.  Binnen een behandeling bij onze praktijk wordt individuele veerkracht aangesproken. Daarnaast wordt onderzocht hoe de omgeving een positieve invloed kan uitoefenen op het verminderen van (individuele) problemen.

Per 1-1-2017 is iedere GGZ-instelling en vrijgevestigde praktijk verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Het kwaliteitsstatuut is een garantie dat de instelling of praktijk voldoet aan een aantal door de overheid vastgestelde minimale eisen. Bij contact vindt u de links naar de kwaliteitsstatuten van onze psychologen.

Met onze praktijkvoering voldoen wij aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet AVG. Het privacy statement Kwadrant  informeert u over de concrete maatregelen.

lvvp-visitatielogo-25

Contact met ons opnemen:

De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van 9 tot 18 uur.

Voor aanmeldingen, vragen of overleg met één van onze psychologen kunt u bellen tijdens het telefonisch spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 11.30 uur en 12.30 uur.

In geval van crisis neemt u contact op met u huisarts of huisartsenpost (na 17.00 uur en in het weekend)

Telefoonnummer: 075 – 6177232
E-mail: info@kwadrant.nu